Snap/Crimp Vials & Kappen
   
Volumen Merkmale Glas Polypropylen Polymethylpenten (TPX)
2 ml standard 8002-SC-H
8002-SC-D
   
2 ml Beschriftungsfeld 8C02-RV
8C02-RV(A)
   
2 ml Beschriftungsfeld
in diversen Farben,
Graduierung
8F02x-SC-H
8F02x-SC-D
   
1.5 ml Vµ-Vial
15 µl Restvolumen
8002-SC-H/V15µ
8002-SC-D/V15µ
   
1.5 ml High Recovery 8C15-HRRV    
1 ml     8002-SC-PP 8002-SC-TPX
100 - 700 µl pp-Pure
von 100 - 700 µl einsetzbar
5 µl Restvolumen
  G002-SC-PP17μ  
500 µl     8F02-SC-PP5µ 8F02-SC-TPX5µ
350 µl µ-Vial
10 µl Restvolumen
8002-SC-H/i3µ
8002-SC-D/i3µ
   
350 µl mit Beschriftungsfeld 8C03-FIRV
8C03-FIRV(A)
   
300 µl     8002-SC-PP3µ 8002-SC-TPX3µ
250 µl iV2µ-Vial
direkt verschliessbares Insert
8002-SC-H/iV2µ
8002-SC-D/iV2µ
   
100 µl     8F02-SC-PP1µ 8F02-SC-TPX1µ
         

pigmentfreiem ms-Pure Septum
- Silikon/PTFE
- Silikon/PTFE vorgeschlitzt
- PTFE/Silikon/PTFE für Mehrfachinjektion

pigmentiertem Septum
- Silikon/PTFE
- Silikon/PTFE vorgeschlitzt
- PTFE/Silikon/PTFE für Mehrfachinjektion
Gummi/PTFE
PTFE
Polypropylen
Snap/Crimp Vial
Übersicht
2ml Snap/Crimp Vial
aus Borosilikatglas
Snap/Crimp Vial mit
kleiner Restmenge
Snap/Crimp Vial aus
Polypropylen & TPX
Snap Cap mit
eingelegtem Septum
© infochroma ag, Chräbelstr. 4, CH-6410 Goldau; Tel: +41 41 748 50 60, info@infochroma.ch